Reglement Schoolvoetbal Barneveld 2019

Reglement
Algemeen:
1. De wedstrijden van het BDU Schoolvoetbal worden gespeeld op de velden van VV Barneveld.
De velden bevinden zich op Sportpark ’t Nieuwe Oost, Thorbeckelaan 111 3771 ED
Barneveld. Op wedstrijddagen telefonisch bereikbaar vanaf 17:30 uur op 0342-412792.
2. VV Barneveld stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of verliezen van goederen.
Kostbaarheden kunnen het beste thuis gelaten worden.
3. Bij slechtweer beslist de organisatie om 17:00 uur of de speelronde doorgaat. Bij afgelasting
is deze informatie te vinden via www.schoolvoetbalbarneveld.nl of via de Facebook pagina
van schoolvoetbal Barneveld
4. Supporters, spelers en begeleiders onthouden zich van verbaal geweld zoals uitschelden en
bedreigen; ook het op normaal spreekvolume beledigen en/of bedreigen van anderen wordt
niet geaccepteerd.
5. Supporters, spelers en begeleiders onthouden zich van iedere vorm van fysiek geweld
tegenover anderen.
6. Supporters zijn welkom, mits zij zich gedragen zoals hierboven aangegeven en achter de
afrastering blijven.
7. Mochten supporters zich niet gedragen dan worden zij door de organisatie verwijderd van
het sportpark en zijn zij gedurende het schoolvoetbaltoernooi niet welkom op de velden van
VV Barneveld. De school waarbij de ‘supporter’ hoort wordt ingelicht.

Teams:
1. Alle spelers en speelsters moeten leerplichtig zijn bij de school waar ze voor spelen. Verder
geldt dat leerlingen die de basisschool leeftijd zijn ontgroeid of de leeftijdgrens die normaal
bij een groep hoort hebben overschreden, NIET mee mogen spelen.
2. Het is toegestaan om een speler/speelster mee te laten doen in een groep hoger dan waarin
hij/zij hoort. Het meespelen in een "lagere" groep is NIET toegestaan.
3. In overleg met de organisatie is het voor kleinere scholen mogelijk bovenstaande regels aan
te passen. De beslissing van de organisatie is hierin bindend.

Wedstrijden:
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB en
zullen worden geleid door leden van VV Barneveld*
2. De wedstrijden duren in totaal 2 x 10 minuut. Na het eindsignaal van de 1e helft wordt er
direct van speelhelft gewisseld.
3. Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het speelveld.
4. Mochten de tenues van de scholen te veel op elkaar dan speelt het eerst genoemde team
met hesjes.
5. Als een wedstrijd niet op tijd kan beginnen omdat een team niet of te laat aanwezig is, of
indien een team uitkomt met een niet-speelgerechtigde speler, dan heeft dat team met 5-0
verloren en krijgt tevens drie wedstrijdpunten in mindering. In geval van de nietspeelgerechtigde spelers kan de toernooileiding eerder gespeelde wedstrijden alsnog
bestraffen!
6. De school die in het programma het eerst wordt vermeld heeft doelkeuze, de andere trapt
af.
7. Per wedstrijd mag iedere ploeg onbeperkt wisselen.
8. De scheidsrechter kan een speler voor bepaalde overtredingen en/of herhaaldelijke
overtredingen voor vijf minuten uit het veld sturen. Dit heeft geen verdere gevolgen.
Voor een uit het veld gezonden speler mag geen andere speler worden ingezet.
9. Er wordt gespeeld aan de hand van de regels die de KNVB heeft vastgesteld voor de o11 en
o12 competitie dit wil zeggen:
8 tegen 8
Half veld
In dribbelen i.p.v. ingooien en hier kan meteen uit gescoord worden
Geen terugspeelbal op de keeper, eerste keerwaarschuwing, daarna vrije bal
Hand schudden en high-five bij begin van wedstrijd
Achterbal moet vanaf de grond worden genomen door de keeper of een veldspeler
Hoekschop mag in gedribbeld worden, inpassen of schieten.
Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap
Vrije bal mag worden gepasst, in gedribbeld of geschoten worden en hieruit kan meteen
gescoord worden
Wedstrijden duren 2 x 10 minuten
Geen buitenspel
10. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.

Standen en uitslagen
1. De organisatie probeert de uitslagen en standen dezelfde avond bij te werken. Deze zijn te
vinden op www.schoolvoetbalbarneveld.nl
2. Eindigen meerdere elftallen gelijk in punten in de poulefase, dan beslist het doelsaldo. Indien
dit ook gelijk is zal een beslissing volgen middels het nemen van vijf strafschoppen.
3. Alle nummers 1 en 2 per leeftijdsgroep gaan door naar de halve finale.
4. Bij een leeftijdscategorie waar 3 poules zijn, gaat de beste nummer 2 door. Dit wordt
berekend door het aantal punten dat per wedstrijd is verdiend. A 6 punten in 3 wedstrijden =
gemiddeld 2 punten. B 6 punten in 4 wedstrijden is gemiddeld 1.5 punt. Team A gaat dan
door.
5. Eindigt de halve finale, de troostfinale of de finale in een gelijkspel dan volgen er direct
strafschoppen. Ieder team neemt 5 strafschoppen

In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de toernooileiding, al dan niet in overleg met de betrokkenen.